Pokyny

Vánoční SMIK 2015

5. závod Zimní ligy Hanácké oblasti

 

Pořádající subjekt: Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, oddíl orientačního běhu.

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem pro kategorie DH10, DH14, HDR a P.
Orientační závod S MIgrujícími Kontrolami na klasické trati (60 minut) s hromadným startem pro ostatní kategorie.

Datum: Sobota 19. prosince 2015.

Centrum závodu: Radíkov – chata Pod Věží; GPS: 49.6416267N, 17.3687317E
Zákaz vstupu do chaty Pod Věží ve znečištěné běžecké obuvi. Prosíme o udržování
pořádku a čistoty.

Prezence: 9.30 – 10.30 v centru závodu.

Start: SMIK 00 = 11.00 (závodníci obdrží mapu 5 minut před startem)
Deset minut před startem (v místě startu) budou sděleny zásadní informace pro zdárný průběh závodu. Na startu budou hodiny s časem použitým při závodě. Nezbytností závodníka je tedy mít hodinky (nejlépe se stopkami)!!!!
Intervalový start 00 = 11.00

Kategorie: Intervalový závod - D10, D14, H10, H14, HDR (děti s doprovodem), P (příchozí)
                   SMIK – D18, D19, D35, H18, H19, H35, H50

Vklady: D10, D14, H10, H14, HDR, P 20,- Kč
              D18, D19, D35, H18, H19, H35, H50 30,- Kč

Forma úhrady: Vklady se platí v hotovosti při prezenci.

Mapa: Vánoční SMIK 2015, mapoval O. Dostál, stav 8/2013, částečná revize mapy K. Šimonová, stav 10/2015, měřítko 1:7500 (rozdílné od rozpisu!!!!!!), E=5m, formát A4, mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

Popisy: Piktogramy a jízdní řády migrujících kontrol budou k dispozici v centru závodu.

Systém ražení: Elektronické, SportIdent.
Intervalové závody se běží zvyklým způsobem (pevné pořadí kontrol).
Pro závod SMIK bude v lese 20 kontrol a sběrná a cílová kontrola. Kontrolu tvoří stojan, krabička SPORTIDENT s číslem kontroly a lampion. Každá z kontrol v lese bude jednou až dvakrát přemístěna. To, kde budou kontroly umístěny, se dozvíte z mapy (každá kontrola bude v mapě zakreslena pro všechna svá umístění např. 31A, 31B, 51A, 51B, 51C). To, kdy budou kontroly na kterém místě, se dozvíte z jízdního řádu migrujících kontrol. Během přemisťování kontroly nelze kontrolu orazit!!! Kontroly mají různý počet bodů. Kontroly ohodnocené 1 bodem jsou v mapě zobrazeny fialově a jsou označeny čísly 31-41. Kontroly ohodnocené 2 body jsou zaznačeny v mapě modrou barvou a jsou označeny čísly 51-55. Kontroly ohodnocené 3 body jsou v mapě zaznačeny zelenou barvou a jsou označeny čísly 61-64. Sběrná kontrola je označena číslem 100 a je hodnocena 1 bodem. Za každou kontrolu získává závodník body jen jednou!!!! Dejte proto, prosím, pozor na to, abyste neoráželi jednotlivé kontroly vícekrát a nepřekročili tak kapacitu svého čipu (obvykle 30 kontrol). Cílová i sběrná kontrola musí být oražena (za cílovou kontrolu se nezískávají body!!!!!) Za překročení časového limitu jsou penalizace (do 1 minuty se odečítá 1 bod, do 2 minut 3 body, do 3 minut 6 bodů, do 4 minut 10 bodů, atd…!!!! Cílem SMIKU je nasbírat co největší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje čas. Každý závodník je povinen vyčíst čip bezprostředně po doběhu (jedno vysvědčení zůstává závodníkovi a druhé zůstává u IT – pro vyhodnocení závodu).

Terén: Typický hanácký les, porostově velmi pestrý s hustou sítí cest, místy s drobnými terénními tvary 330-440 m. n. m.

Parkování: V areálu Pevnosti Fortu II. Radíkov dle pokynů pořadatelů. Při průjezdu Městskou částí Radíkov dbejte zvýšené opatrnosti a přizpůsobte rychlost jízdy zejména v části stoupající mezi budovami k Fortu II. Radíkov.

Vzdálenosti: Centrum–start: 300 m, modro-bílé fáborky.
                      Centrum–cíl: 0 m

Občerstvení: Po doběhu v cíli iontový nápoj, čaj. Dále v chatě klasický sortiment – pivo, limo, polévka, jídlo dle místní nabídky.

WC, mytí: Centrum závodu (chata).

Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží hodnotné věcné ceny včetně medailí pro vítěze. Mimo kategorii HDR – oceněn bude každý závodník. Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je 13.00 hod (po doběhu závodníků na klasické trati s pevným pořadím kontrol).

Informace: Jana Smékalová, tel. 728 158 976, email: j.smekalova@seznam.cz
                   Stránky závodu: https://vanocni-smik-2015.webnode.cz/
Hlídání dětí – vzhledem k hromadnému startu SMIKu, bude možno dát děti do dětského koutku v centru závodu. Závodníci budou mít možnost absolvovat se svým dítětem trať HDR i po skončení SMIKU, protože kategorie HDR (a P) mohou startovat do 12.30.

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB a dle pravidel SMIKu viz ob.vse.cz/smik/prav.htm.

Protesty: Protesty se podávají pouze ústní formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu bezprostředně po závodu.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se
souhlasem ředitele závodu. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Poděkování za podporu: Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu fi. Lesy ČR, díky Janu Bednářovi za zpřístupnění Fortu II. Radíkov pro parkovaní vozidel a díky spolupráci s panem Romanem Frankem majitelem Chaty pod Věží.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu – Jana Smékalová
                                    Hlavní rozhodčí – Ivana Poklopová
                                    Stavitel tratí – Zuzana Štrajtová

Soubor ke stažení ve formátu pdf:

POkyny_SMIK_upr.pdf (57956)

Kontakt

Vánoční SMIK 2015 j.smekalova@seznam.cz